Sorry folks - swedish today

Efter 4 timmars oavbrutet rapportskrivande känner jag att det är dags med lite mer avslappnade tankar och bloggande... PÅ SVENSKA.

Jag har läst Gillis Herlitz bok "Social grammatik - om social kompetens eller förmågan att umgås med folk".
I boken påpekas en skillnad som jag tycker är intressant, eftersom jag länge känt av den utan att kunna sätta fingret på det. Han påpekar nämligen skillnaden mellan utbildning och bildning.
Under 2 års tid bodde jag i Budapest och jag har dels jobbat, dels studerat ungerska. Jag kände direkt att det var någonting med den ungerska utbildningen som var alldeles annorlunda och först nu inser jag vad det var.

I Sverige går vi i grundskola, gymnasium, högskola/universitet för att få en utbildning. Målet är oftast att bli kompetenta inom ett område för att sedan få ett arbete inom detta.
I Budapest handlade allting om att kunna årtal, citera Shakespear, diskutera politik, historia, litteratur för att vara just - bildad.
Skillnaden är intressant om vi börjar fundera över varför vi lär. Strävar vi verkligen "bara" efter en utbildning för att ignorera det som faller utanför vårt intresseområde, eller vill vi hela tiden få information om historien och omvärlden?
Och hur kan man ställa begreppet livslångt lärande till detta? Vill vi leva för att lära oss, eller vill vi lära oss för att leva?


Gillis Herlitz - Social grammatik  - om social kompetens eller förmågan att umgås med folk
Lifelong learning

Lately I've been way lost in the jungle of education.
What is actually qualified as knowledge and how can we reach that high level of education that we desire?
Can we ever learn enough?
Im busy writing my essay about a swot-analysis that I've been working on. One of the aspects is lifelong learning.
Im beginning to realize just how true it is that we learn our whole life. Every new situation we end up in, every new person we meet - they all help us, or maybe force us, to learn.
Wouldn't it be really interesting (read AWSOME) if we could learn through our work, our whole lives?
What a vision - to go to work and be guaranteed that education that you need every day, just to feel that you become a better, more developed person and a more competent employee every day!
If I look out the window right now, all I see is a rainy night in Halmstad, but it's a good feeling to know, that meanwhile, there is a lot of learning going on out there...

Innovative learning - education of tomorrow

During the last course I had, I got in touch with an article written by Tomas Kroksmark (University of Jönköping) called "Innovative learning" (Innovativt lärande)
It really got me thinking about how we actually learn and what importance this has to our world-picture.

Kroksmark puts the concept of innovative learning against traditional learning to show exactly what difference the methods of education does to our knowledge.
I don't know about you guys, but personally I have not even considered learning in a different way that I have - until now.
I've known all my life that I don't like to work after a scheme, but I haven't even thought about the fact that I don't necessarily have to!

We all know that institutionalized traditional education follows principles and timetables. We follow a line that "someone" has decided will be good for all of us.
That's it.
But what happens when someone puts these timetables aside and says "I study better during the night, cause Im sleepy in the morning". Is that well-planned timetable really the best for everyone?

Personally I think it's extremely motivating to know that not only does the digital knowledge society develop, but also our education.
I am one of many students that studies over the Internet (scroll down to find a link to BTH's distance programs)
and I think I can proudly say that this is one of the most innovative ways of studying in Sweden today.

With education in one hand and digital knowledge and experience in the other, I believe we are ready for the future!


http://edu.bth.se/utbildning/utb_sok_resultat.asp?KtUtbildningsForm=DST&PtUtbildningsForm=DST&PtStartTermin=20101&PtStartTermin=20092&Program=JA&Rubrik=Distansprogram


http://www.hj.se/upload_dir/fa9113a676c5be5d6233515d668fa214.pdf


Vad är pedagogik?

Föreläsningar, powerpoints och tentor.
Är det vad du tror att pedagogik handlar om?
Vi studenter på BTH har börjat lära oss vad pedagogik-processen verkligen innebär.
Det finns många aspekter kring inlärning. Vem står i centrum - läraren eller eleven?
Finns pedagogiska situationer verkligen bara inom skolvärlden?
Och hur beter sig egentligen en "pedagogisk lärare"?
En sak är säker - vi lär oss igenom hela livet.
Vi kan dra mycket nytta av att veta hur och varför vi lär.
Välkommen att upptäcka pedagogikens värld!What do you think that todays education is about?
Is it classes, tests and powerpoint presentations, or is there more to what we in swedish call "pedagogik"?
How does the teacher behave, that gives the best education?
One thing's for sure - we learn as long as we live.
That is why it's so important to know how we reach the best education and why we actually want to learn!
Welcome to the world of education!
I will try and write in english as much as possible, there might be some swedish involved every now and then!

RSS 2.0